Tìm thấy 17 việc làm

Xem dạng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CỨU HỘ BỂ BƠI

Lương: 6 - 7 Lương cứng (Có thể thỏa thuận theo kinh nghiệm)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/04/2023 Ứng tuyển

Nhân viên dịch vụ học đường

Lương: 9-12 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Hạn chót nhận hồ sơ: 31/03/2022 Ứng tuyển

Nhân viên kỹ thuật vận hành

Lương: Lương cứng 7 triệu
Hạn chót nhận hồ sơ: 28/02/2023 Ứng tuyển

Nhân viên tư vấn tuyển sinh

Lương: Lương cứng 8-10 triệu + thưởng
Hạn chót nhận hồ sơ: 31/3/2023 Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing (Digital & Tổ chức sự kiện)

Lương: Lương cứng 18-20 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ứng tuyển

Chuyên viên pháp chế

Lương: Mức lương 16-22 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ứng tuyển

Trưởng nhóm tuyển sinh

Lương: Mức lương 16-18 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ứng tuyển

Chuyên viên đấu thầu mua sắm

Lương: 10-15 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2022 Ứng tuyển

Quản lý cửa hàng cà phê Lychee

Lương: Lương cứng 10-20 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/10/2022 Ứng tuyển

Chuyên Viên Đào Tạo

Lương: Lương cứng 12-17 triệu (có thể thỏa thuận cao hơn theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2022 Ứng tuyển

Nhân viên dịch vụ khách hàng và bàn giao

Lương: Lương cứng 7-10 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2022 Ứng tuyển

Kiến trúc sư

Lương: Mức lương 18-25 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2022 Ứng tuyển