Tìm thấy 10 việc làm

Xem dạng

Chuyên viên Marketing (Digital & Tổ chức sự kiện)

Lương: Lương cứng 18-20 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ứng tuyển

Chuyên viên pháp chế

Lương: Mức lương 16-22 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/12/2022 Ứng tuyển

Chuyên viên đấu thầu mua sắm

Lương: 10-15 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2022 Ứng tuyển

Chuyên Viên Đào Tạo

Lương: Lương cứng 12-17 triệu (có thể thỏa thuận cao hơn theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2022 Ứng tuyển

Nhân viên dịch vụ khách hàng và bàn giao

Lương: Lương cứng 7-10 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2022 Ứng tuyển

Kiến trúc sư

Lương: Mức lương 18-25 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2022 Ứng tuyển

Chuyên viên Marketing Dự án

Lương: Lương cứng 15-18 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2022 Ứng tuyển

Kế toán Thanh toán

Lương: Lương cứng 8 - 15 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/10/2022 Ứng tuyển

Kiểm toán nội bộ

Lương: Lương cứng 15-20 triệu (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh + thưởng nóng
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/10/2022 Ứng tuyển

Giám đốc Ban hành chính - nhân sự

Lương: Mức lương 25-35 triệu (đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn)
Hạn chót nhận hồ sơ: 31/08/2022 Ứng tuyển