Ứng dụng công nghệ AI và ChatGPT vào trong công việc

Trong bước tiến mới nhất của sự phát triển công nghệ, BV Group đã tổ chức một buổi đào tạo nội bộ mang tên "Ứng dụng Công nghệ AI và ChatGPT vào Công việc". Sự kiện diễn ra vào ngày 19/05/2023, từ 9h30 đến 11h30 tại Phòng Đa năng, Văn phòng Tập đoàn.

Buổi đào tạo đã thu hút CBNV Tập đoàn tham gia đông đảo. Anh Nguyễn Hồng Quang – chuyên gia CNTT, đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc ứng dụng AI và ChatGPT vào công việc hàng ngày.

Trong buổi đào tạo, Anh Nguyễn Hồng Quang trình bày về các khái niệm cơ bản của AI và ChatGPT, các ví dụ và trường hợp sử dụng thực tế. Anh đã tạo ra một môi trường thân thiện, năng động và tương tác, khuyến khích các CBNV tham gia bằng cách đặt câu hỏi và thảo luận.

Sau buổi đào tạo, CBNV đã có thêm kiến thức về công nghệ AI và cách sử dụng ChatGPT trong công việc hàng ngày. CBNV nhận ra tiềm năng và ưu điểm của việc áp dụng AI và ChatGPT để giảm thời gian, tăng cường sáng tạo và cải thiện chất lượng công việc.

Đào tạo nội bộ không chỉ là một cơ hội để nâng cao năng lực của CBNV, mà còn khẳng định cam kết của công ty trong việc đổi mới và cải tiến không ngừng.

BTC hy vọng rằng buổi đào tạo này sẽ tiếp tục khuyến khích CBNV nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ AI và ChatGPT trong các công việc của mình, đồng thời đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng bền vững của công ty

Chia sẻ